Välkommen till HeidelbergCement Miljö!

HeidelbergCement Miljö arbetar med att förse cementfabriker med alternativa bränslen och råvaror.
Företaget ingår i den internationella byggmaterialkoncernen HeidelbergCement som har cirka 52 500 medarbetare i fler än 40 länder.