Kvalitetssäkrat avfallsbränsle för cementindustrin

Välkommen till HeidelbergCement Miljö

HeidelbergCement Miljö arbetar med att förse cementfabriker med alternativa bränslen. Företaget ingår i den internationella byggmaterialkoncernen Heidelberg Materials som har cirka 51 000 medarbetare i fler än 50 länder.